Rezerwuj i płać online a otrzymasz aż do 30% rabatu!

Czy Turcja jest w UE czyli w Unii Europejskiej?

Opublikowane 5 Listopada 2021 roku

Czy Turcja należy do UE?

Pytanie wydawać by się mogło banalne i dla większości z nas odpowiedź jest oczywista. Turcja NIE JEST CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ,  mimo iż część terytorium kraju położona jest w Europie. Jest za to państwem, które najdłużej ze wszystkich stara się o przyjęcie do Unii. Dlaczego właściwie Turcja stale ma status państwa kandydującego? Co stanowi przeszkodę na drodze ku wejściu w krąg Unii? Poniżej przedstawimy Wam krótki zarys sytuacji.

Cofnijmy się o kilka lat

Turcja przedłożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej w 1959 roku. Czterdzieści lat później uzyskała status państwa kandydującego, a w 2005 roku rozpoczęły się negocjacje w sprawie jej członkostwa. Tempo prowadzonych negocjacji nigdy nie było jednak zawrotne. Względy geopolityczne, ekonomiczne, religijne, kulturowe oraz demograficzne często są przyczyną dużej niechęci innych państw europejskich do, co prawda świeckiej, ale jednak w dominującej części muzułmańskiej Turcji.

Dlaczego UE nie chce Turcji?

Jeśli Turcja weszłaby do Unii byłaby jedynym członkiem zamieszkanym w niemalże 100% przez muzułmanów, których jest tu niespełna 70 milionów. Poza tym byłaby też drugim co do wielkości członkiem organizacji, zaraz po Niemczech, w których nietrudno o turecką mniejszość.

  • Turcja jest krajem rolniczym i ma wyższy odsetek zatrudnienia w rolnictwie niż jakiekolwiek państwo członkowskie w Unii. Poza tym kraj nie należy do najbogatszych, co oznacza, że po przystąpieniu do Unii pobierałby najwięcej pomocy finansowej z funduszy regionalnych, a w konsekwencji środki dla innych członków UE zostałaby znacznie zmniejszone.
  • Dość wrogie stosunki z Grecją i Republiką Cypryjską spowodowane burzliwą przeszłością  także znacznie spowalniają procesy negocjacyjne z Unią.
  • Turkom zarzuca się nieumiejętność całkowitego dostosowania się do panujących w Europie zasad, między innymi wolności słowa, zapewnienia praw mniejszości narodowych oraz ograniczenia roli wojska w życiu publicznym.
  • Na niekorzyść wpływa także położenie kraju, a mianowicie sąsiedztwo z niespokojnymi państwami Bliskiego Wschodu, gdzie zdarzają się przypadki skrajnego ekstremizmu islamskiego (terroryzm).
  • Turcy to aż w 99% wyznawcy islamu, przed których napływem do Europy obawiają się jej mieszkańcy. Strach przed islamem nasilił się w ostatnich latach wśród Europejczyków za sprawą zamachów w krajach zachodnioeuropejskich, licznie zamieszkiwanych również przez mniejszość turecką. Niestety bliskowschodni terroryści twierdzą, że dokonują zamachów w imię islamu, chcąc skłócić i podzielić w ten sposób społeczeństwa muzułmańskie z Europejczykami. Prawda jest jednak taka, że źródłem terroryzmu nie jest żadna religia ani ideologia! Konsekwencją propagandy terrorystów jest nasilający się strach mieszkańców Europy i szerząca się islamofobia.

Czy są jakieś plusy tej sytuacji?

Nie brakuje jednak i tych, którzy wstawiają się za członkostwem Turcji w Unii Europejskiej. Zwolennicy podkreślają znaczenie kraju dla NATO oraz zaangażowanie w przeciwdziałanie międzynarodowemu terroryzmowi w procesy pokojowe na Bliskim Wschodzie.

Nie sposób też nie wspomnieć o czynnym udziale Turcji w walkach z nielegalną imigracją i z przestępczością oraz o ogromnym potencjale wojskowym kraju, który mógłby przyczynić się do znacznego umocnienia bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.

Rozpatrując Turcję w kategoriach potencjalnego kandydata należałoby też pamiętać o tranzycie surowców energetycznych oraz o możliwości ocieplenia kontaktów z innymi państwami muzułmańskimi.

Jako kandydaci do członkostwa w Unii Europejskiej – Turcy czynią jednak spore postępy w realizacji reform na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej, a bliskie relacje z Unią oraz rozpoczęte wstępne negocjacje stanowią pewnego rodzaju motywację do dostosowywania się do standardów unijnych i dlatego też za cel stawia się obecnie stworzenie państwa na wzór zachodnich krajów demokratycznych.

Unia Europejska wciąż nie podała ostatecznej odpowiedzi na pytanie czy Turcja zostanie przyjęta do kręgu Unii, a negocjacje z pewnością trochę potrwają... Przed Turkami dużo jeszcze pracy, ale ISTNIEJE szansa, że dzięki stopniowo wprowadzonym przemianom Turcja po tak wielu latach starań będzie mogła stać się członkiem UE.

Czy to dobry pomysł aby Turcja należała do Unii Europejskiej?

Znacie już odpowiedź na pytanie - Czy Turcja jest w UE? Natomiast odpowiedź na pytanie zadane powyżej, czyli - Czy to dobry pomysł, aby Turcja należała do Unii Europejskiej? - zostawiam dla Was :)

 

pay with iyzico methods